Rekrytering

REKRYTERING

Stöd i rekrytering, introduktion och onboarding

SvUg stödjer företag i rekryteringsprocessen och ger er en samtalspartner.

Vi kompletterar er rekryteringsprocess med tester och analyser. Krav och förväntningar matchas med kandidatens resultat och stärker ert beslutsunderlag.

Vi erbjuder tester och analyser som mäter:

  • beteendemässiga egenskaper DISC
  • emotionell intelligens mäter hur bra en person förstår och hanterar sina egna, såväl som andras känslor (värdefullt i kontaktyrken)
  • kapacitetstest som mäter slutledningsförmåga, perceptuell snabbhet, numerisk snabbhet, ordförståelse samt spatial förmåga

KUNDNYTTA

  • En samtalspartner
  • Bredare och djupare beslutsunderlag i rekryteringsprocessen
  • Bra underlag för samtal om rollen och frågor till referenser
  • Rapport till ledare ”Att leda och coacha”, ett bra stöd för coaching och introduktion

Uppföljning & fortsatt utveckling

Efter 6-9 månader kan vi genomföra en 360 kompetensanalys för att se hur personen och omgivningen upplever situationen

När vi tar in nya medarbetar påverkas gruppens produktivitet, läs mer under kommunikation & teambuilding