Referenser

Målet var att skapa insikt, medvetenhet och fokusera på rätt saker

Vi har bl a använt oss av Katarina som en del i vårt ledarskapsprogram där hon hade samtal med våra ledare utifrån deras Person Profil Analys och en 360° kompetensanalys. 

Samtalen handlade mycket om hur de såg på sin egen utveckling i sin ledarroll kopplat till hur omgivningen upplever dem i sin roll. Katarina kunde på ett mycket professionellt sätt lägga tonvikten på feedback, både positiv och negativ, hos respektive ledare. I och med detta skapades viljan från varje person om att ytterligare utvecklas.

Målet var att skapa insikt, medvetenhet och fokusera på rätt saker. Mötet med Katarina skapade en hel del aha-upplevelser och insikter hos medarbetarna och i organisationen har vi sett ett förändrat beteende till det positiva hos många av ledarna. Mycket genom Katarinas förmåga att ställa rätt frågor och ge bra exempel i en positiv anda.

Suzanne Almbring & Kristina Andersson
HR chef & HR-Supervisor Ingram hos Micro Mobility

Arbetet med Teamprofiler har gett bra verktyg i vardagen

”Arbetet med Teamprofiler har gett bra verktyg i vardagen. Det kan användas i olika sammanhang, både i one-to-one samtal, likaväl som i projektgrupper. Aktiviteterna har givit tydliga insikter och bidrar till både effektivitet och måluppfyllelse, samt även till positivare och öppnare klimat i teamet. I vår målsättning att uppnå ett långsiktigt effektivt och engagerat team, kommer vi att använda dessa insikter och redskap vidare i det dagliga arbetet.”

Marie Fernlund & Hanna Rahnasto
Försäljningschef Region Norr och Försäljningschef Region Stockholm, OneMed Sverige,

“Utmaningen för oss framåt, blir att påminna varandra i vardagen för fortsatt utveckling”

”Teamwork gav tydlighet kring olika personligheter i teamet. Insikten som vi tog med oss var, styrkan i att ta hjälp av varandra, samt risken att ha för homogena arbetsgrupper – det behövs en mix av personligheter för att nå målen i våra uppdrag. Utmaningen för oss framåt, blir att påminna varandra i vardagen för fortsatt utveckling”.

OneMed Sverige säljorganisation
OneMed säljorganisation

Gruppen utvecklades väldigt positivt

Katarina hjälpte vår grupp när vi stod inför utmaningar både när det gällde samarbete och organisationsförändringar. Hon fick oss att känna oss betydelsefulla och viktiga utifrån vilka vi är och när förändringarna kom hade vi också en god förståelse för hur de påverkar både oss själva och andra i vår omgivning.

Gruppen utvecklades väldigt positivt, kommunikationen blev enklare, tydligare och mer respektfull.

Katarina har en förmåga att känna in var gruppen befinner sig på ett väldigt bra sätt och arbeta utifrån var och ens förutsättningar. Därifrån tog vi oss ett rejält kliv framåt vilket vi var väldigt nöjda med.  

Jag kan varmt rekommendera Katarina när man vill ha konkret förändring i verkligheten.

Birgitta Boberg
Marknadsområdeschef HSB Göteborg

Katarina har stöttat mig som HR-chef både i dialog och handling

HSB Göteborg har samarbetat med Katarina Cervell sedan 2005 i olika sammanhang.

Katarina har stöttat mig som HR-chef både i dialog och handling. I verksamheten har hon haft uppdrag att jobba med grupper & team, rekrytering och ledarutveckling, från ett flertal olika uppdragsgivare inom organisationen.

I ledarutvecklingen har hon utifrån en 360° kompetensanalys bidragit till att utveckla våra ledare och gett dem konkreta verktyg/handlingsplaner som det har kunnat använda för att utveckla sitt ledarskap. Arbetet har följts upp av VD och HR-chef och har varit mycket värdefullt för oss. Katarina Cervell har också coachat samtliga ledare i den här procsessen, vilket hon har gjort på ett utomordentligt sätt.

Katarinas absoluta förtjänster är dialog, vinna folks förtroende och inte minst viktigt tydlighet, levererar alltid i tid och med hög kvalitet.

Vi lämnar våra allra bästa rekommendationer till att anlita Katarina Cervell i liknande processer.

Emma Hård
HR-chef HSB Göteborg

Arbetat med Katarina sedan 2007 i olika uppdrag och ser fram emot ett fortsatt samarbete!

”Jag har arbetat som chef med att utveckla organisationer och grupper i mer än 20 år. Jag letade tidigt efter ett verktyg, som på ett öppet och konstruktivt sätt, hjälper gruppen att diskutera olika individers egenskaper, styrkor och utvecklingsområden. Det ökar gruppens förmåga att kommunicera behov och förväntningar och förståelse för hur vi snabbare når uppsatta mål. Genom Katarina Cervell fick gruppen ett sådant verktyg. Katarina har genom sitt engagerande, pedagogiska och positiva sätt varit ett fantastiskt stöd för mina chefer, grupper och personal. Jag har arbetat med Katarina sedan 2007 i olika uppdrag och ser fram emot ett fortsatt samarbete.”

Jens Holm
Förvaltningschef Mölndals stad