Engagemang

MEDARBETAR ENGAGEMANG

Vill ni ha nöjda eller engagerade medarbetare i er organisation?

Medarbetare som kommer och går eller de som gör det lilla extra?

Vi kan hjälpa er att mäta medarbetarengagemang i er organisation, hur människor tänker och känner för det arbete de utför, de människor de arbetar med och företaget de arbetar för.

Vi gör detta med en ThomasEngage.

Vi identifierar olika styrkeområden och sårbarhet hos team, avdelningar eller regioner och mäter engagemangsnivån hos olika grupper så vi kan identifiera de grupper som behöver stöd samt tittar också på de olika ledarstilarna inom organisationen.

Vi mäter de 7 viktigare drivkrafterna för medarbetarengagemang:

Gehör, Samhörighet, Utmaning, Frihet, Tydlighet, Erkännande, Utveckling

Kundnytta

Högre engagemang i en organisation motsvarar högre produktivitet, högre intäktstillväxt och ökad nettovinst. Oengagerade medarbetare kan fortfarande leverera i sin roll, men det är osannolikt att de presterar det lilla extra.

Engagerade medarbetare är de som lever och andas organisaionen dvs både i hjärta och sinne. Kundupplevelsen drivs av medarbetarnas engagemang och ju mer engagemang medarbetarna känner för sin organisation, desto bättre upplevelse kommer de sannolikt att ge kunderna. 

Högt medarbetarengagemang kommer därför att förbättra kundupplevelsen och som en direkt följd även företagets rykte.

Vi hjälper er under hela processen från introduktion i organisationen till genomförande av engagemangshöjande insatser.

 MEDARBETARENGAGEMANG