Grupp och Teambuilding

KOMMUNIKATION & TEAMBUILDING

Ibland fokuserar vi så starkt på vad vi ska kommunicera till marknaden och våra kunder att vi glömmer, eller inte hinner med, hur vi kommunicerar internt.

Nyttjar och förstår ni varandras kompetenser och beteende på ett så gynnsamt sätt, att era kunder upplever det, när de samarbetar med er?

Värderingar, förändringar, försäljning, samarbete, ledarskap…
Listan kan göras oändlig men oavsett vilken utmaning ni står inför så är bra kommunikation ofta svaret.

Mål och upplägg är individuellt för alla grupp och team men kan förslagvis starta med följande:

  • Språklektion DISC (självinsikt och hur fungerar andra som inte är som jag)
  • Motivation, drivkrafter, rädslor (vad behöver omgivningen veta så jag får det jag vill ha)
  • Kommunikationsstil, säljstil & kundstil (anpassad kommunikation, välj rätt språk)
  • Agerande och reaktioner vid förändringar

Parallellt arbetar vi med era specifika utmaningar och situationsanpassar med metoder och övningar.

Kundnytta

Kommunicera med färger, gör vardagen enklare.

Deltagarna ges insikt om sin påverkan och effekt på omgivningen.

Styrkan i att ta hjälp av varandra

Ett effektivt sätt för ledare att utvecklas tillsammans med sin grupp där samarbete, delaktighet och transparens är viktigt.

Facit finns i varje medarbetare. Vi hjälper er att tydliggöra det för varandra och alla får ett tillfälle att visa vad som göms i dolda talanger.

Uppföljning & fortsatt utveckling

 Utveckling av grupper och team är en process som sker succesivt, vi på SvUg finns därför alltid kvar som ett stöd & bollplank för ledaren under en längre period efter genomförandet.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Referenser från våra kunder

Gruppen utvecklades väldigt positivt

Katarina hjälpte vår grupp när vi stod inför utmaningar både när det gällde samarbete och organisationsförändringar. Hon fick oss att känna oss betydelsefulla och viktiga utifrån vilka vi är och när förändringarna kom hade vi också en god förståelse för hur de påverkar både oss själva och andra i vår omgivning.

Gruppen utvecklades väldigt positivt, kommunikationen blev enklare, tydligare och mer respektfull.

Katarina har en förmåga att känna in var gruppen befinner sig på ett väldigt bra sätt och arbeta utifrån var och ens förutsättningar. Därifrån tog vi oss ett rejält kliv framåt vilket vi var väldigt nöjda med.  

Jag kan varmt rekommendera Katarina när man vill ha konkret förändring i verkligheten.

Birgitta Boberg
Marknadsområdeschef HSB Göteborg