Företag

COACHING I FÖRETAGET

Coaching i företag kan se ut på många olika sätt beroende på vad målbilden är.

Det kan handla om individer eller grupper, vara en punktinsats eller under en längre period, den gemensamma nämnaren är att det finns ett mätbart mål.

Med hjälp av samtal och för målet utvalda metoder och verktyg coachar vi er och varje uppdrag skräddarsys utifrån verksamhetens behov.

Exempel på uppdrag,

  • Inför förändringar (stötta ledare och grupp i processen)
  • Arbeta med värderingar
  • Stötta i organisatorisk och social arbetsmiljö

Vilka utmaningar står er organisation inför?

Är ni en kan själv organisation eller tar ni hjälp av de som har detta som kärnverksamhet och lägger era resurser på det ni kan?

Kundnytta

Använd era resurser på rätt sätt, till er kärnverksamhet.

Affärsnyttan för vår uppdragsgivare står hela tiden i tydligt fokus och målsättningen är bidra till en utveckling som gagnar både individer och organisationen.

Nyttja verktyg (analyser, tester och mätningar) för stundens behov då man inte vill eller kan ha detta internt.

Om du klickade i företag